Kvalifikační studium pro AP - Dětský fond OSN - UNICEF

Unicef

PPP ÚK a Zařízení pro DVPP ve spolupráci s dalšími krajskými vzdělávacími zařízeními v ČR vstoupila do projektu financovaného z Dětského fondu OSN – UNICEF. Cílem projektu je zajištění kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga (dále jen studia AP) pro získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace dle § 20 odst. 1. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků, kteří jsou ukrajinskými státními občany pobývajícími na území České republiky a občany České republiky ve školním roce 2022/2023.
 
Součástí projektu je individuální podpora českého jazyka pro účastníky kvalifikačního studia pro ukrajinské státní občany.
Pro ukrajinské státní občany pobývající na území České republiky ve školním roce 2023/2024 je kurz ZDARMA. Českým státním občanům je kurz rovněž  z velké části dotován. 
 
V současné době jsou všechny kurzy již obsazeny.
 
Tel. kontakt dotazy ke kurzům pro AP: 770 171 218 (Nikola Sadílková)