Název a sídlo organizace: 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o. 

Lípová 651/9, Teplice, 415 01

Statutární orgán: Mgr. Ingrid Štroblová - ředitelka organizace

IČ: 61515809 DIČ: CZ61515809

Č.ú. Komerční banka Teplice: 33730501/0100

ID datové schránky: a5qud48