Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo jako součást Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje zřízeno Ústeckým krajem v roce 2006. 

 
Naší hlavní činností je realizace vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol v Ústeckém kraji. 
 
Tematicky se zaměřujeme především na oblast obecné i speciální pedagogiky, psychologie a na didaktiku vzdělávacích předmětů. Kromě průběžného vzdělávání nabízíme rovněž kvalifikační studia akreditovaná MŠMT. 
 
Naše učebny se nacházejí v sídlech PPP v Teplicích, Ústí n. Labem, Děčíně a v Rumburku.